Hakkımızda

Oğuz Veteriner Kliniği olarak, tüm sağlık sorunlarına maksimum hassasiyetle yaklaşırken, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, kanatlı hayvanlar ve pet grubunda evcil dostlarımıza hizmet vermektedir.

İletişim

@2021 Oğuz Veteriner Kliniği

Küçükbaş Hayvan Hastalıkları

Güvenilir Ellerde

Küçükbaş hayvanlarda rastlanabilen yaygın hastalıklar aşağıda yer almaktadır.


- Kelebek hastalığı, kum kelebeği hastalığı, mide-bağırsak kıl kurdu hastalığı, delibaş hastalığı, bağırsak şeritleri ve akciğer kıl kurdu hastalığıdır.

- Ağrıma (koyun sıtması), beyaz ağrıma, anaplazmoz ve kanlı ishal gibi hastalıklardır.

- Koyun çiçek hastalığı 

- Şap (tabak) hastalığı

- Mavi dil hastalığı

- Vibriosis (Bulaşıcı yavru atma) hastalığı

- Ektima hastalığı

- Pieten (Tırnak arası) Hastalığı

- Enterotoksemi (Çelertme, ot, yaprak, yumuşak böbrek, barsak zehirlenmesi) Hastalığı

- Hepatit nekrozan (Bulaşıcı karaciğer, kara hastalık)

- Şarbon (Antraks, dalak, kasap çıbanı, karaçıban) Hastalığı

- Salgın süt kesen (Agalaksi) hastalığı

- Basilli kan işeme (Basiller Hemoglobinüri) hastalığı

- Bitki zehirlenmeleri