Hakkımızda

Oğuz Veteriner Kliniği olarak, tüm sağlık sorunlarına maksimum hassasiyetle yaklaşırken, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, kanatlı hayvanlar ve pet grubunda evcil dostlarımıza hizmet vermektedir.

İletişim

@2021 Oğuz Veteriner Kliniği

Büyükbaş Hayvan Hastalıkları

Güvenilir Ellerde

Büyükbaş hayvanlarda rastlanabilen yaygın hastalıklar aşağıda yer almaktadır.


- Yutak ile Yemek Borusunun Tıkanması

- Basit Hazımsızlık ve Rumende Gaz Oluşumu

- Rumen Asidozu ve Alkalozu ile birlikte Rumen Hipoaktivitesi

- Yabancı Cisim Hastalığı ve Börkenek İle Kırkbayır Arası Deliğin Tıkanması

- Midenin Yer Değiştirmesi ve Mide Ülseri

- Buzağılarda Midede Gaz Toplanması ve Beslenmeye Bağlı İshaller

- Metabolizma hastalıkları ve Bakteriyel hastalıklar

- Yatalak Sendromu ve Kemik Erimesi

- Raşitizm ve Karaciğer Koması

- Beyaz kas hastalığı ve vitamin eksikliği

- Antraks halk arasında Şarbon olarak bilinmektedir.

- Tüberküloz yani halk arasında verem olarak adlandırılmaktadır.

- Meme İltihabı ve Tetanoz

- Sığır Vebası ve nezlesi